Общо събрание на Мрежата

Начало / Новини / Общо събрание на Мрежата
Начало / Новини / Общо събрание на Мрежата

Общо събрание на Мрежата

в Новини

На 31 май в A Hub на ул. Христо Белчев 3, Форум Гражданско Участие проведе годишното си Общо събрание. 

24 от редовните членове, партньори и гости участваха в срещата. 

CVS_002

В рамките на Общото събрание бяха представени и обсъдени съдържателния и финансовия отчет на Мрежата

Основен акцент бе Оценката на изпълнението на Стратегията на ФГУ за 2014-2017 и започване на процеса на планиране на следващия период – 2018 – 2023. 

На Общото събрание официално приехме две нови организации за редовни членове на Мрежата – Център за култура и дебат „Червената къща“ и Сдружение „Зелениград“ от Велики Преслав. 
Гости на Общото събрание бяха Ася Кавръкова, един от основателите на ФГУ, понастоящем изпълнителен директор на ECAS и Щефан Лутгенау от Дунавския форум за гражданско общество. 

 

 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt