Общо становище относно финансиране на Икономически и социален съвет по ОПДУ

Начало / Новини / Общо становище относно финансиране на Икономически и социален съвет по ОПДУ
Начало / Новини / Общо становище относно финансиране на Икономически и социален съвет по ОПДУ

Общо становище относно финансиране на Икономически и социален съвет по ОПДУ

От
в Новини, Становища

Мрежата Форум Гражданско Участие, заедно с фондация „Подслон за човечеството“/ Хабитат България, Български център за нестопанско право и фондация „Антикорупционен фонд“ изпратихме становище във връзка с публикуваните за обществено обсъждане документи за откриването на процедура критерии за подбор на операция „Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет (ИСС) и засилване ролята на организираното гражданско общество“. Основен повод е предложението за безвъзмездно финансиране на ИСС за над 1 млн. лв. по ОП „Добро управление“, чиято цел, се казва, е да се подобри гражданското участие.

ИСС и към момента разполага с достатъчно бюджетни средства за оптимизиране на своята работа, включително и за въвеждането на съвременни системи за информиране и комуникация, но няма амбицията и визията да го направи.  Подписалите становището считаме, че е необходим обществен дебат за обхвата и обема на дейността на ИСС, така че наистина да се засили участието на гражданското общество във формирането и изпълнението на политики, а не да се поддържат и финансират от държавния бюджет структури лишени от съдържание и функционалност.

Пълния текст на становището можете да прочетете тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt