Обучение по креативно застъпничество организира ФГУ

Начало / Проекти / Мрежата в действие / Обучение по креативно застъпничество организира ФГУ
Начало / Проекти / Мрежата в действие / Обучение по креативно застъпничество организира ФГУ

Обучение по креативно застъпничество организира ФГУ

„Творчески подходи за успешни застъпнически кампании“  e темата на обучението, което Форум Гражданско Участие (ФГУ) организира за своите членове и партньори. То ще се проведе на 01-03.07.2015 г. в хотел „Персей” в град Варна – за участници от Северна България и на 08-10.07.2015 г. в хотел „Смолян” в град Смолян – за участници от Южна България.

През периода от април до юни 2015 г. Форум Гражданско Участие проведе регионални обществени форуми в шестте района за планиране. Заедно с настоящи и потенциални членове, представители на местни институции, медии и партньори бяха обсъдени механизмите за работа на мрежата. Участниците в обществените форуми се опитаха да намерят най-лесния и ефективен начин за съгласуването на общи становища, чрез които ФГУ отстоява позиции и предприема застъпнически действия от името на всичките си 120 члена от цялата страна. Друга важна цел на регионалните обществени форуми бе да бъдат набелязани каузи на местно, регионално, национално и европейско ниво, по които мрежата да проведе застъпнически кампании. Участниците дискутираха в работни групи кои са проблемите, по които ФГУ трябва да насочи усилията си и да предприеме действия, след което гласуваха за най-важните и неотложни сред тях. След като бяха обобщени, темите бяха предложени за гласуване и от членовете на УС.

Ето кои са най-подкрепените каузи от национално значение:

– Въвеждане в учебната програма на гражданско образование с акцент върху основните човешки ценности и активното гражданство;

– Промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел –Съвет за развитие на гражданското общество, Създаване на фонд за подпомагане на (стартиращи) НПО; Централен регистър;

– Промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и синхронизирането му с други закони – намаляване на изискуемия праг за участие, удължаване на срока за събиране на подписи, възможност за електронно гласуване и др.

– Промени в Закона за нормативните актове, целящи подобряване на процедурите за обществени консултации;

– Нов механизъм за разпределяне на субсидиите на читалищата с цел обективност от страна на местните власти;

– Промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация – въвеждане на второ ниво на самоуправление;

– Въвеждане на процентен механизъм от 1 до 3% в подкрепа на НПО (данъкоплатците сами да избират процент от данъците им да отиде в подкрепа на определени от самите тях неправителствени организации, културни или религиозни институции);

– Премахване на изискванията за банкови гаранции за НПО.

Сега, на предстоящото обучение по застъпничество участниците ще разработят планове за действие по темите, които изискват най-бърза реакция.

В обучението ще бъдат използвани интерактивни методи, то ще съдържа баланс между теоретична и практическа част. Освен с основни елементи и етапи на застъпничеството от гледна точка на нормативната среда, участниците ще се запознаят с нестандартни методи за планиране и провеждане на застъпнически кампании – в социалните мрежи и чрез социално ангажирано изкуство. Ще бъдат проведени практически упражнения за това как гражданските организации да комуникират интересни и въвличащи послания, така че каузите им да събират по-голяма подкрепа.

Обучението се организира в рамките на проект „ФГУ – мрежата в действие”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg. 

Събитието се съфинансира от Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. – www.mott.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt