Оптимистично за ЗЮЛНЦ

Начало / Новини / Оптимистично за ЗЮЛНЦ
Начало / Новини / Оптимистично за ЗЮЛНЦ

Оптимистично за ЗЮЛНЦ

в Новини

След почти тригодишна борба на граждански организации за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), усилията ни са с реални изгледи за успех. Това стана ясно на проведеното на 8 март в Народното събрание публично обсъждане на предложенията за промени в закона. Участие взеха повече от 50 души – депутати и представители на неправителствения сектор. „Целта на тази дискусия е да покажем ангажираността на всички заинтересовани страни за подобряване на средата за развитие на гражданските организации в България. Всички знаем колко е важно да осигурим конституционното право на гражданите да участват в процесите на страната”, каза при откриването на форума председателят на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Бойка Маринска.”

Припомняме, че на 12 февруари Законопроектът за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ беше приет на първо четене от Народното събрание. Промените предвиждат регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел да бъде прехвърлена от окръжните съдилища в страната към Агенцията по вписванията. На публичното обсъждане още веднъж и народните представители, и представителите на неправителствените организации подчертаха колко е важно тази модернизация да се случи, и то бързо. С предвидените мерки процедурата по регистрация на организациите ще се ускори значително, ще отпадне необходимостта от издаване на актуално състояние, което се изисква в много случаи през 6-месечен период, а цената му в някои окръжни съдилища стига до 30 лв. Промяната ще доведе и до повече прозрачност в работата на неправителствените организации, тъй като информацията за дейността им ще стане публична, а това ще подобри имиджа им, се чуха мнения на обсъждането вчера. Предложените промени в закона са важна стъпка към подобряване на прозрачността и отчетността на организациите, както и намаляване на административната тежест и на държавните такси, подчерта и заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева.

Освен за тази промяна в ЗЮЛНЦ, мрежата Форум Гражданско Участие от години се застъпва за още две, които биха подобрили работата на неправителствения сектор в страната ни. Едната е създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който да участва в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Предложените мерки предвиждат в Съвета да участват представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и представители на държавните институции – министри или заместник-министри. По този начин диалогът между третия сектор и управляващите ще бъде засилен, а гражданите ще могат да влияят върху политиките, които касат тяхната работа. Второто предложение, което членовете на ФГУ и десетки други  активни неправителствени организации отправят, бе да бъде учреден Фонд към държавния бюджет, който да подкрепя смислени граждански инициативи с обществено значение.

Добрата новина от вчерашното публичното обсъждане дойде от Бойка Маринска и Милена Дамянова – председател на парламентарната комисия по образование, които обявиха, че тези предложения ще бъдт включени в законопроекта, който предстои да бъде внесен за разглеждане на второ четене от Народното събрание.

Последва обсъждане на новите предложения, които бяха приветствани от всички представители на граждански организации в залата, с изключение на един присъстващ, според когото прехвърлянето на регистрацията на НПО от съдилищата в Агенцията по вписванията ще е много труден и сложен процес. Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Елена Маркова контрира, че институцията се е справила с много по-сложен процес, а именно регистрацията на 810 000 търговски дружества в България. Тя увери, че 90-те служители на Агенцията в страната ще могат да се справят с това предизвикателство.

За сравнние, по данни на Националния статистически институт, в България регистрираните граждански организации са малко над 40 000.

В подкрепа на предлаганите промени в ЗЮЛНЦ изказвания направиха представителите на много уважавани граждански организации, сред които Надя Шабани от Български Център за нестопанско право, Георги Богданов от Национална мрежа за децата, Красимира Величкова от Български дарителски форум, Илияна Николова от Фондация „Работилница за граждански инициативи”, Ашод Дерандонян от Фонадция „Заслушай се” и други. Председателят на УС на ФГУ Ива Таралежкова подчерта, че предлаганите промени са знак от страна на държавата, че подава ръка на гражданските организации и показва желание за водене на последователна политика и ефективно взаимодействие.

Нови предложения за промени по текста на законопроекта могат да се правят до петък, 11 март. След това ще стане ясно какви окончателни варианти на текстовете ще обсъждат депутатите в пленарна зала на второ четене.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt