Tри организации се присъединиха към ФГУ

Начало / Новини / Tри организации се присъединиха към ФГУ
Начало / Новини / Tри организации се присъединиха към ФГУ

Tри организации се присъединиха към ФГУ

в Новини

logoТри нови организации се присъединиха този месец към мрежата на Форум Гражданско участие. Привлечени от идеята за активното гражданско участие в процесите на вземане на важни политически решения на местно и национално ниво, част от платформата ФГУ станаха Център на междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – Велико Търново, Сдружение „Фабриката“ – Габрово и Фондация „Институт за пряка демокрация“ – София.

 

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции. Мисията на Център „Амалипе“ е да се стимулира овластяването на ромската общност в България за активното й участие и равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги.Центърът работи с мрежа от над 250 училища в цялата страна за намаляване на процента на отпадащи деца, въвеждане на интеркултурно образование, насърчаване на учене през целия живот в ромската общност и повишаване на образователния статус на ромите. Организацията е създала 11 Центъра за развитие на общността в шестте региона на България, за да насърчи самоорганизирането на ромската общност.

 

Сдружение „фабриКата“ е учредено през 2005 година в Габрово с цел да обучава и подпомага информационно, правно, финансово и методологично професионални творци и организации от Габрово, Велико Търново, Ловеч, Плевен и региона.През 2006 г. Сдружението създава регионален ресурсен център за култура със същото име. С дейността си Центърът подпомага изграждането на устойчива среда за качествени културни продукти в градовете от Северен централен регион, помага за по-ефективната комуникация между културния продукт и неговата публика, съдейства за популяризиране на дейността и артистичния потенциал на независими творци, артистични групи и организации, а също осъществява посредничество между изкуството и бизнеса.

 

Фондация „Институт за пряка демокрация“ е независима, неправителствена и неполитическа организация, създадена, за да подкрепя и разпространява идеите, принципите и процедурите на пряката демокрация в национален и регионален контекст. Институтът е тинк-танк, учреден като фондация в обществена полза. Дейностите на фондацията са в сферата на законодателството, застъпничеството и публичните политики; защитата на човешки права; международни и европейски въпроси, политики и изследвания. Фондацията разпространява идеите, принципите и процедурите на пряката демокрация и гражданското участие, подкрепя подобряването на правната рамка на пряката демокрация и гражданското участие, изследва и разпространява знания за различните модели, процедури и практики на пряката демокрация и демокрацията на участието.

 

С новопостъпилите организации, редовните членове на ФГУ стават 38, а заедно с асоциираните, платформата събира над 100 НПО, които, независимо от своята основна дейност, са обединени от идеята за съзнателно, целенасочено и информирано участие на гражданите и гражданските организации в процесите на вземане на важни управленски решения.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt