Отчет за дейността на ФГУ за 2020 година

Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Отчет за дейността на ФГУ за 2020 година
Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Отчет за дейността на ФГУ за 2020 година

Отчет за дейността на ФГУ за 2020 година

Общото събрание на сдружение „Форум Гражданско Участие“ прие дейностния и финансовия отчет на организацията за 2020 година и прие плана за 2021 г. Това стана по време на редовното годишно заседание на мрежата, проведено на 10 септември в София.

Повече входове за граждани на местно ниво, променлив успех на национално и влиянието на епидемията

По време на заседанието бяха маркирани основните предизвикателства, породени от разпространението на COVID-19 – не само за ФГУ, но пред гражданските организации в България като цяло: необходимостта от усвояване на нови умения, предимно касаещи работата с различни дигитални инструменти, адаптирането и преструктурирането на дейността и формите за комуникация и взаимодействие спрямо ограниченията, наложени от епидемията, допълнителните усилия за гарантиране и развиване на възможностите за гражданско участие въпреки извънредната обстановка и т.н.

Въпреки това, през 2020 г. екипът на ФГУ усилено работи със свои партньори по три проекта в партньорство с няколко различни общини, членски и/или партньорски организации в разнообразни населени места с цел подобряване на механизмите за обществени консултации в българските общини, активизиране на гражданите и организациите по места (вкл. села) и за провеждане на регулярен и публично оповестяван мониторинг върху работата на общинските администрации: „Вход за граждани“ в общините Враца, Карлово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Търговище и Столична; „Пътеводител за обществени консултации“ в пет села от Столична община – район Панчарево; „Граждански мониторинг за прозрачно управление“ в Русе и Бургас.

Продължи и работата на коалицията, подкрепена от фонда Civitates, с БЦНП, НПО портал, НМД, БДФ, Платформа АГОРА и WWF България, към която се присъедини и БЧК, а в една от кампаниите – и организацията TimeHeroes. Основен фокус на коалицията е повишаване на обществено доверие към гражданските организации и акцент в тази насока бе създаването на документален филм със заглавие „Ново начало – себе си в другия“ (режисьор Николай Василев). Филмът, излъчен 2 пъти по БНТ, разказва за всеотдайността на гражданския сектор в извънредните условия породени от пандемията от COVID-19.

И през 2020 година ФГУ участва в Обществения съвет към КВНОЖГ към 44-тото Народно събрание, където ФГУ е и председател. Теми, по които Съветът работи: приемане на Закон за доброволчеството (неприет), създаване на Съвет за развитие на гражданското общество (избран е състав, но не е свикван), ЗЮЛНЦ (предотвратяване приемането на недемократични предложения за изменение и допълнение на Закона), приемане на Закон за жестовия език (приет), финансирането и отчитането на ЮЛНЦ от държавния бюджет и обособяване на Фонда за подкрепа на граждански инициативи (не е създаден), Закон за социалните услуги (влязъл в сила) и др.

В рамките на заседанието беше приета и нова членска организация – сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“. Добре дошли!

Дейностният и финансовият отчет на ФГУ са достъпни за четене тук и тук, а с плана за 2021 г. можете да се запознаете оттук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt