Овластяване на безвластните по време на криза – втора фаза

Начало / Новини / Овластяване на безвластните по време на криза – втора фаза
Начало / Новини / Овластяване на безвластните по време на криза – втора фаза

Овластяване на безвластните по време на криза – втора фаза

Втора фаза на конкурса “Овластяване на безвластните по време на криза” Институт “Отворено общество” – София обявява конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение – фаза 2. Конкурсът е част от проект “Овластяване на безвластните по време на криза”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден Фонд към Институт “Отворено общество”.

Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи  в  изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова криза. Конкурсът е отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.  Крайният срок за подаване на документи е 29 април 2011г.  

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени не по-късно от  01 юли 2011г. на страницата на Институт “Отворено общество” – София.

 

Obyava Local Tender_site-EF_March_2011

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt