Първо заседание на новия Обществен съвет към КВНОЖГ

Начало / Новини / Първо заседание на новия Обществен съвет към КВНОЖГ
Начало / Новини / Първо заседание на новия Обществен съвет към КВНОЖГ

Първо заседание на новия Обществен съвет към КВНОЖГ

На 26 септември 2017 г., вторник, от 11:00 ч. се проведе първото заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите (КВНОЖГ). Пълният състав на членовете на съвета може да намерите ТУК. До 13-ти октомври може да се кандидатства за попълване на състава в секторите екология и околна среда и транспорт.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Правила за работата и дейността на ОС.
2. Избор на зам. председатели на ОС.
3. Определяне на приоритети в работата на ОС до края на 2017 година.

След обсъждане на отделните точки от дневния ред, участниците в заседанието обсъдиха предложения относно Правила за работа и приеха вариант, който предстои да бъде одобрен от Комисиятa. 

По втора точка от дневния ред бяха одобрени за заместник-председатели на Обществения съвет – Красимира Величкова от Български дарителски форум и Ашод Дерандонян (за шест месеца във връзка с ротационния принцип на представителство в тази област). 

По трета точка се обсъдиха възможните сфери на дейност се одобриха следните приоритети на работа до края на 2017 г: 
1. Закон за доброволчеството.
2. Закон за дарителството.
З. Закон за мерките срещу изпирането на пари.
4. Закон за хазарта.
5. Закон за юридическите лица с нестопанска цел.
6. Закон за закрила и развитието на културата.

Може да прочетете и пълния текст на протокола от 26.09.2017.

Следващото заседание на Обществения съвет ще се проведе на 10-ти октомври 2017 от 11.00 часа в зала 142 на Народното събрание при следния дневен ред

1. Обсъждане на законопроекти за доброволчеството.
2. Разглеждане на внесена Национална гражданска инициатива за качествена иновативна образователна система, № ПГ – 739-01-14/ 04.09.2017 г. внесено от инициативен комитет
3. Обсъждане на стъпки във връзка с влизането в сила на промените в ЗЮЛНЦ.
4. Разни.

Следете нашата интернет страница за подробности. 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt