Първо заседание на УС на ФГУ за 2022

Начало / Новини / Първо заседание на УС на ФГУ за 2022
Начало / Новини / Първо заседание на УС на ФГУ за 2022

Първо заседание на УС на ФГУ за 2022

От
в Новини

На 12 януари 2022 г. ще се проведе първото за годината заседание на Управителния съвет на сдружение „Форум Гражданско Участие“ при следния предварително обявен дневен ред:

1. Номинации за членове на УС след изтичане на мандата на настоящия УС
2. Предложения за промени в Устава
3. Дата, място и час за провеждане на отчетно – изборно ОС
4. Следващи стъпки на мрежата
5. Други
Поради усложнената епидемиологична обстановка заседанието ще сепроведе онлайн през платформата Zoom.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt