„Пътеводител за обществени консултации“ ще помага на граждани и администрация от пет населени места в Столична община

Начало / Новини / „Пътеводител за обществени консултации“ ще помага на граждани и администрация от пет населени места в Столична община
Начало / Новини / „Пътеводител за обществени консултации“ ще помага на граждани и администрация от пет населени места в Столична община

„Пътеводител за обществени консултации“ ще помага на граждани и администрация от пет населени места в Столична община

От
в Новини

 

BeFunky-collage (1)

„Пътеводител за обществени консултации“ ще помага на граждани и администрация от пет населени места в Столична община. Инициативата на „Форум Гражданско Участие“ и цели засилване на партньорството между местни власти и граждани и насърчаване на гражданското участие в процеса на вземане на решения. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020 и ще даде възможност на граждани, отдалечени от общинския център, да използват механизмите, заложени в Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, както и други работещи европейски модели за участие. Добрите практики ще бъдат събрани в ръководство„Пътеводител за обществени консултации”, каквото е и името на инициативата. Проектът е адаптиран към настоящата епидемична обстановка, поради което голяма част от дейностите ще бъдат проведени онлайн. Предстои подбор на кметствата участници в проекта.

Досегашният опит на ФГУ в няколко по-малки кметства в СО показва, че гражданите в „периферните“ населени места също имат настройката и капацитета да се включват с интересни и аргументирани предложения по актуални за тях теми, подобно на хората в столицата. Съществуващите механизми за участие обаче не са достатъчно добре познати и достъпни за гражданите, а същевременно, с напредъка на технологиите се появяват и нови възможности, включително за онлайн обществени обсъждания.

Ето защо една от основните задачи на „Пътеводителя“ е да спомогне за повишаване информираността и ангажираността на местните граждани по отношение на въпроси от обществена значимост – като качество на живот, околна среда, градоустройство и т.н., както и да се подобри комуникацията между отделните заинтересовани страни. Това включва повишаване капацитета на местните общински власти за организиране и провеждане на обществени обсъждания, подобряване уменията за  участие на гражданите, но и за проследяване на резултатите от проведените консултативни процеси. За реализирането на тези две цели са предвидени онлайн обучения, насочени към представители на местната администрация, граждани и граждански организации. В рамките на инициативата ще бъдат проведени и онлайн дискусии за граждани по актуални за населените места теми

В рамките на „Пътеводителя“ ще бъде извършена и оценка на Индекса на гражданското участие в Столична община, която не само ще оцени средата и проявленията на гражданско участие, а и ще изведе препоръки за повишаване на ефекта от тях.

Проект „Пътеводител за обществени консултации“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от  сдружение „Форум Гражданско Участие“.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt