„Пътеводител за обществени консултации“

Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / „Пътеводител за обществени консултации“
Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / „Пътеводител за обществени консултации“

„Пътеводител за обществени консултации“

1

В продължение на няколко месеца през 2020 г., с цел да се подобри взаимодействието между граждани и общинска администрация, ФГУ работи с активни жители и представители на местната власт в пет села от Столична община – район Панчарево: Бистрица, Герман, Казичене, Лозен и Панчарево. Инициативата стартира с двудневно обучение за местните общности и управа, последвано от пет информационни срещи по важни за всяко едно от селата теми. В резултат бяха обучени 30 души, а близо 200 се включиха в дискусиите на живо. Измерването на Индекса на гражданското участие в Столична община беше последен етап от инициативите на ФГУ в рамките на проекта „Пътеводител за обществени консултации“ и имаше за цел не само да оцени средата и проявленията на гражданско участие, а и да изведе препоръки за повишаване на ефекта от тях. Пълният доклад за проведената оценка е публикуван на www.index.fgu.bg.

Впечатления и изводи от посетените „дестинации“ бяха събрани и в наръчник с насоки и добри практики за взаимодействие с гражданите с едноименното заглавие „Пътеводител за обществени консултации“, достъпен за прочит тук.

Проект „Пътеводител за обществени консултации“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от  сдружение „Форум Гражданско Участие“. Мненията и/или заключенията, изразени в публикацията и приложените материали, не представляват официално становище на Столична община.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt