Пилотни онлайн обществени обсъждания ще се проведат в Ловеч и Монтана в рамките на „Вход за граждани“

Начало / Новини / Пилотни онлайн обществени обсъждания ще се проведат в Ловеч и Монтана в рамките на „Вход за граждани“
Начало / Новини / Пилотни онлайн обществени обсъждания ще се проведат в Ловеч и Монтана в рамките на „Вход за граждани“

Пилотни онлайн обществени обсъждания ще се проведат в Ловеч и Монтана в рамките на „Вход за граждани“

На 29 юли 2020 г. (сряда) от 17:00 ч. Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право в партньорство с община Ловеч и сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ ще проведат за първи път онлайн обществено обсъждане. Темата на срещата е „Развитие на туристическия продукт на територията на Община Ловеч. Решения по време на криза.“ Официалната покана от името на общината можете да намерите тук.

Ден по-късно, на 30 юли (четвъртък), от 18:00 ч. съвместно с общината и сдружение „Закрилници“ ФГУ и БЦНП организират онлайн обществено обсъждане и в Монтана. По време на събитието ще бъде дискутирана темата “Оптимизация на работата на социалните услуги с мобилен компонент до края на 2020 г. с оглед последиците от Covid-19”. Обявлението на община Монтана е достъпно тук.

Двете онлайн обществени обсъждания се провеждат в рамките на инициативата „Вход за граждани“, подкрепена от Фонд Активни граждани – България. Те бяха разработени специално в контекста на извънредната ситуация, породена от разпространението на COVID-19 – покрай невъзможността за събиране на големи групи хора на живо, както и от нуждата за по-широк консенсус около политиките за реакция спрямо кризисната обстановка и последиците от пандемията.

Преди обсъжданията бяха проведени и специални обучения за представители на местните администрации и граждански организации. Те имаха за цел да запознаят участниците с особеностите на онлайн консултациите с граждани и да наблегнат на ползите от по-активното взаимодействие между тях и институциите. Повече за обучението можете да прочетете в тази новина.

Внедряването на нови инструменти за взаимодействие с фокус върху съвременните технологични решения е сред основните цели на „Вход за граждани“, а провеждането на обществени обсъждания онлайн е една от възможностите пред общините. Припомняме, че съществена част от инициативата на ФГУ и БЦНП още преди пандемичната обстановка е адаптирането на онлайн платформата за консултиране с гражданите CONSUL, която ще бъде внедрена в четири общини в България.

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“  се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП и има за цел подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt