Платформата Consul скоро и в община Кърджали

Начало / Новини / Платформата Consul скоро и в община Кърджали
Начало / Новини / Платформата Consul скоро и в община Кърджали

Платформата Consul скоро и в община Кърджали

Демо версия на Consul вече е инсталирана.

Община Кърджали е една от общо четирите в страната, която изяви желание да се включи в проекта „Вход за граждани“ на ФГУ и БЦНП като въведе в употреба иновативния инструмент за консултиране с гражданите CONSUL. Понастоящем платформата се ползва в над 30 страни по света и от повече от 130 публични институции, като дава възможност на гражданите активно да участват в изготвянето на нормативни актове и планове на местно ниво, да гласуват за различни предложения на местната власт или да изпращат свои, да дискутират и изразяват мнение онлайн. Местен партньор в рамките на инициативата е сдружение „Кърджали решава“, с участието на което представители на гражданското общество са активно въвлечени в процеса по внедряване на платформата още от самото начало.

На платформата, която в момента се изгражда и адаптира за нуждите на администрацията на община Кърджали безвъзмездно от Форум Гражданско Участие, ще се публикуват проекти на общински нормативни актове, ще се провеждат допитвания и обсъждания. Понастоящем тя е инсталирана на тестова система, докато бъдат прецизирани всички нейни функционалности. В последствие ще бъде инсталирана на отделен сървър, закупен специално за целта от Община Кърджали. Предстои да бъде избрано официално име на платформата, както и да бъде изработена нейната отличителна визия. В този процес ще бъдат поканени и активни младежи от град Кърджали. Целта е да се привлече интересът и на младите хора към обществените въпроси и в същото време да се даде възможност за изява на тяхната креативност. Предстои и провеждането на публично обсъждане с граждани по значима за местната общност тема.

Active-citizens-fundПроектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява от ФГУ и БЦНП с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt