Покана за годишно общо събрание на ФГУ

Начало / Новини / Покана за годишно общо събрание на ФГУ
Начало / Новини / Покана за годишно общо събрание на ФГУ

Покана за годишно общо събрание на ФГУ

в Новини

Уважаеми колеги,

По молба на част от членовете на мрежата Форум Гражданско Участие, Управителният съвет на Сдружението взе ново решение за свикване на Общо събрание. То ще се проведе на 3 юли 2015 г. в град Варна, вместо на 19 юни в град Ловеч, както беше обявено по-рано. Общото събрание е с начален час 11:00 ч. и ще се състои в хотел „Персей”, местността Свети Никола във Варна при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на ФГУ за 2014 година;
  2. Финансов отчет на ФГУ за 2014 година;
  3. Бюджет и насоки за работа за 2014 година;
  4. Представяне на новите членове на ОС;
  5. Разни.

Използваме възможността също да поканим всички редовни членове да се включат и в предхождащото обучение по креативно застъпничество и нестандартни подходи за работа с медиите и институциите за постигане на общи каузи, което ще проведем на същото място – хотел „Персей”, от 01 до 03.07.2015 г. Допълнително ще получите покана и програма на обучението.

Разходите за настаняване в хотела са за сметка на организаторите. Пътните разходи на пълноправните членове на ФГУ, платили дължимия членски внос, ще бъдат възстановени срещу представени разходни документи. Представителите на асоциираните членове, които желаят да получат статут на пълноправни, следва да носят със себе си следните документи:

  1. Заявление за членство до УС на ФГУ (изтеглете оттук )
  2. Копие от удостоверение за актуално състояние на кандидата;
  3. Копие от устав/устройствен акт на кандидата;
  4. Копие от (извлечение) от протокол за взето решение за членство.

Моля да потвърдите участието си до 22 юни 2015 г. на ел. поща: office@fgu.bg. За повече информация можете да се обръщате към Анна Генчева, Координатор мрежа и връзки с обществеността на ел. поща: office@fgu.bg  или на тел. 0882 434 305.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt