Покана за годишно Общо събрание на ФГУ

Начало / Новини / Покана за годишно Общо събрание на ФГУ
Начало / Новини / Покана за годишно Общо събрание на ФГУ

Покана за годишно Общо събрание на ФГУ

в Новини

Уважаеми колеги,

В съответствие с чл. 13, ал. 1 от Устава на Сдружение „Форум Гражданско Участие“, със свое решение на 03-04.12..2015 г. УС взе решение за свикване на Общо събрание на 18.03.2016 г. от 11.30 часа в зала „Опал“ на хотел “Рамада” – гр. София (бул. „Мария Луиза” 131).

Събранието ще се проведе  при следния дневен ред:

  • Отчет за 2015 (съдържателен и финансов);
  • План за 2016 г.;
  • Стартиране на работните групи;
  • Нови членове;
  • Други.

Повече информация можете да получите на тел. 0882 434 305 или на ел. поща: office@fgu.bg.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt