Покана за годишно общо събрание на ФГУ

Начало / Новини / Покана за годишно общо събрание на ФГУ
Начало / Новини / Покана за годишно общо събрание на ФГУ

Покана за годишно общо събрание на ФГУ

в Новини

Уважаеми колеги,

В съответствие с чл. 13, ал. 1 от Устава на Сдружение „Форум Гражданско Участие“, със свое решение на 12.05.2015 г. УС взе решение за свикване на Общо събрание на 19.06.2015 г. от 11.00 часа в хотел Лиани” – гр. Ловеч (ул. Васил Левски №1).

Събранието ще се проведе  при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на ФГУ за 2014 година;
  2. Финансов отчет на ФГУ за 2014 година;
  3. Бюджет и насоки за работа за 2014 година;
  4. Представяне на новите членове на ОС;
  5. Разни.

Разходите за настаняване в хотела (с нощувка на 18.06.2015 г.) са за сметка на организаторите. Пътните разходи на пълноправните членове на ФГУ, платили дължимия членски внос, ще бъдат възстановени срещу представени разходни документи. Представителите на асоциираните членове, които желаят да получат статут на пълноправни, следва да носят със себе си следните документи:

  1. Заявление за членство до УС на ФГУ (изтеглете оттук )
  2. Копие от удостоверение за актуално състояние на кандидата;
  3. Копие от устав/устройствен акт на кандидата;
  4. Копие от (извлечение) от протокол за взето решение за членство.

Моля да потвърдите участието си до 29 май 2015 г. на ел. поща: office@fgu.bg. За повече информация можете да се обръщате към Анна Генчева, Координатор мрежа и връзки с обществеността на ел. поща: gencheva@fgu.bg или на тел. 0882 434 305.

 

Документи за изтегляне:

Регистрационен формуляр

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt