Покана за заседание на Управителния съвет на Форум „Гражданско участие“

Начало / Новини / Покана за заседание на Управителния съвет на Форум „Гражданско участие“
Начало / Новини / Покана за заседание на Управителния съвет на Форум „Гражданско участие“

Покана за заседание на Управителния съвет на Форум „Гражданско участие“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,

На основание чл. 19, ал. 1 от Устава на сдружение „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ“ Ви каня на заседание на Управителния съвет на организацията, което ще се проведе на 28.08.2013г. от 14.30 часа на адрес: гр. София, ул. „Добруджа“ No 6, ет.1, при следния

Дневен ред:

  1. Вземане на решение за свикване заседание на Общото събрание на сдружение „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ“, на което да се обсъдят промени в Устава на сдружението. Определяне на дата, място и дневен ред на заседанието
  2. Информация за подадените проектни предложения от ФГУ
  3. Информация за хода на разработване на ОПДУ и други оперативни програми за периода 2014 – 2020 година
  4. Разни

20.08.2013 г.

С уважение:
гр. София
Ива Таралежкова

Покана  

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt