Последно заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ за 44 НС

Начало / Новини / Последно заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ за 44 НС
Начало / Новини / Последно заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ за 44 НС

Последно заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ за 44 НС

В свое заседание от 10 февруари 2021 г., което бе и последното в рамките на мандата на 44 Народно събрание, Общественият съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в НС (КВНОЖГ) разгледа отчет за близо четиригодишната си дейност. Докладът бе представен от председателя на Съвета, Ива Таралежкова.

rdeghry

Един от основните приоритети за работа на Обществения съвет към КВНОЖГ в 44-то Народно събрание бе приемането на действащ Закон за доброволчеството. Въпреки последователните усилия на Обществения съвет и широкото обществено съгласие за важността и необходимостта от този закон, обаче, 44-тото Народно събрание така и не прояви политическа воля да го приеме.

Друга важна тема, по която Съветът работи през настоящия мандат, е прозрачното разпределение на публични средства за ЮЛНЦ. Общественият съвет със съдействието на Секретариата на КВНОЖГ разгледа подробно проектобюджетите за 2018, 2019, 2020 и 2021 година. Членовете му отправяха въпроси към МС и различните министерства относно начина, по който се взема решение за финансирането и отчитането на ЮЛНЦ от държавния бюджет и пр. Към месец февруари 2021 година Общественият съвет няма отговор по изпратените констатации и искания във връзка с темата. Множество граждански инициативи, подкрепени от Съвета, също остават без реакция от 44 НС.

В същото време Съветът подкрепи:

  • Законопроекта на Закона за българския жестов език, впоследствие приет от НС;
  • Предложения за изменения на Закон за мерките срещу изпиране на пари с цел да намали административната тежест за ЮЛНЦ, също приети от НС;
  • Закон за социалните услуги и се обяви срещу неговото отлагане, като понастоящем ЗСУ е действащ закон.

Пълния текст на Доклада можете да прочетете тук.

 

„В едно демократично общество е важно да има консултативни обществени органи, които да четат, обсъждат и пишат, защитавайки обществения интерес и устоите на гражданското общество. Самото съществуване на Съвета е знак за признаването на тази необходимост от властта. Въпрос на време, упоритост и последователност е успехите ни да стават повече от неизпълнените препоръки и гражданското участие да стане една от характеристиките на управлението в България!“.

(Из заключение към “Отчет за работата и изпълнението на препоръките на ОС към КВНОЖГ в 44 Народно събрание от септември, 2017 до февруари, 2021 година”.)

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt