Правилникът за работата на НС е обнародван в Държавен вестник

Начало / Новини / Правилникът за работата на НС е обнародван в Държавен вестник
Начало / Новини / Правилникът за работата на НС е обнародван в Държавен вестник

Правилникът за работата на НС е обнародван в Държавен вестник

в Новини, Становища

Обнародван е новият Правилник за организацията и дейността на НС. В него намериха място две от предложенията, направени от Форум Гражданско Участие до Временната комисия, която изработваше документа. В чл.30 от Правилника е регламентирано правото на граждани и граждански организации да присъстват на заседанията на комисиите. То беше застрашено от отпадане, след като по време на едно от заседанията на Комисията бяха изказани опасения от недобронамерено и нерезонно присъствие. В становище до председателя на временната комисия Десислава Атанасова, ФГУ защити правото на гражданите за достъп до заседанията на комисиите и в крайна сметка тази възможност бе регламентирана в новия Правилник.

По време на същото заседание на риск бе подложена и друга възможност за диалог между гражданите и управляващите. Бяха изказани мнения, че не е необходимо да има Парламентарна комисия за взаимоотношения с неправителствените организации или тя трябва да бъде обединена с Комисията за противодействие на монополите. След намесата на ФГУ и изразено становище за необходимостта от съществуването на самостоятелна комисия, в чл.16 от Правилника, сред комисиите, избрани в състава на 43-тото Народно събрание присъства Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt