ПРЕДАВАНЕТО НА ЩАФЕТАТА

Начало / Новини / ПРЕДАВАНЕТО НА ЩАФЕТАТА
Начало / Новини / ПРЕДАВАНЕТО НА ЩАФЕТАТА

ПРЕДАВАНЕТО НА ЩАФЕТАТА

От
в Новини

Досегашният състав на Управителния съвет на мрежата Форум Гражданско Участие и новоизбраните му членове се събраха за единствено по рода си заседание!

US 19.09.2022

Този понеделник, 19 септември 2022 г., се проведе второто за настоящата година редовно заседание на Управителния съвет на Форум Гражданско Участие. Или по-точно – на управителните съвети. По време на годишната среща на Общото събрание на сдружението, проведена на 29 март 2022 г., върховният орган на ФГУ избра ново ръководство, а целта на срещата през септември бе да подпомогне плавния преход към следващия етап от развитието на мрежата.

За нов председател на ФГУ през пролетта беше избрано сдружение „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството“ с директор Росица Джамбазова, което бе част от УС и в предния му мандат.

След повече от осем години в ръководството на ФГУ сдружение „Деветашко плато“, Асоциация „Съвременни читалища“, фондация „Български център за нестопанско право“, сдружение „Болкан Асист“, „Национална мрежа за децата“ и фондация „Европейски институт“, както и сдружение „Знание“ – Ловеч, предават щафетата на някои от най-активните членове на мрежата.

Кои са останалите организации в новото ръководство?
Новите попълнения в Управителния съвет на ФГУ са сдружение „Европейски пространства 21“ (Русе), Платформа АГОРА (София), мрежата „Национален младежки форум“ (София) и фондация „Антикорупционен фонд“ (София). С втори мандат като членове на УС продължава „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“/ „Инициатива.БГ“ (Бургас). Всички те бяха предварително номинирани от редовни членове на мрежата, а новата продължителност на мандата (след гласувани промени в Устава) е две години.

Хем нещо ново, хем – познато
С промени в устава на сдружението, с цел облекчаване натовареността на председателя, беше въведена и длъжността директор. На своето първо заседание новоизбраният Управителен съвет избра за тази позиция д-р Георги Петров, досегашен програмен директор на ФГУ и дългогодишен заместник-председател на мрежата като представител на Асоциация „Съвременни читалища“.

Разрастването на мрежата
По време на Общото събрание досегашният асоцииран член на ФГУ – Център по правата на човека „Васил Левски“ в Карлово подаде документи за редовно членство. Управителният съвет официално одобри кандидатурата и промени статута му на заседанието си през септември. Независимо дали става дума за регистрирани юридически лица с нестопанска цел, неформални граждански групи или отделни активни граждани, всеки един съмишленик на каузата на ФГУ е важен за нас. Ето защо Общото събрание прие още една много важна промяна в Устава на сдружението, с която вече и физически лица могат да бъдат членове на мрежата. Обновеният документ е публичен и свободен за четене в интернет страницата на ФГУ, а за по-бърз достъп можете просто да кликнете върху този линк.

Преодоляване на препятствията – заедно 
Фундаментална промяна в Устава на ФГУ – а защо не дори революционна, е допускането на възможността за участие в заседанията на Общото събрание на сдружението и чрез използване на електронни средства. С други думи – онлайн. Независимо от усърдната работа на много от организациите членки на ФГУ дистанционното провеждане на заседания на ОС да стане легитимно, включително и чрез дейността на мрежата в Обществения съвет към Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество към Народното събрание, законодателят все още не е регламентирал тази възможност. Така, след първоначален отказ от Агенцията по вписванията и няколкомесечна съдебна битка, благодарение на решимостта на новото и досегашното ръководство и на оказаната експертна юридическа помощ от страна на нашия член Български център за нестопанско право промените в Устава все пак бяха вписани и мрежата ФГУ постигна важна за целия граждански сектор победа.

За да научите какво още се случи по време на срещата в края на март, вижте протокола от заседанието ТУК. Снимки от събитието можете да разгледате ТУК. За да се свържете с нас или ако искате да ни споделите за своите дейности, пишете ни по имейл на адрес office@fgu.bg.

На снимката (отляво надясно): Даниела Божинова (Инициатива.бг), Росица Джамбазова (Бизнес инкубатор – Гоце Делчев), Ива Таралежкова (сдружение „Деветашко плато“), Емилия Лисичкова (Платформа АГОРА), Мирослав Цеков (Национален младежки форум), София Желева (фондация „Антикорупционен фонд“), Даниела Пенева (фондация „Антикорупционен фонд“), Захари Янков (Български център за нестопанско право), Виктория Баръмова (фондация „Европейски институт“, Георги Петров (Асоциация „Съвеременни читалища“, Славея Христова (сдружение „Болкан Асист“).

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt