#Предизборни послания 2017: Участие, партньорство и електронни услуги

Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / #Предизборни послания 2017: Участие, партньорство и електронни услуги
Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / #Предизборни послания 2017: Участие, партньорство и електронни услуги

#Предизборни послания 2017: Участие, партньорство и електронни услуги

Гражданското участие е стимул и мотивация за заемане и отстояване на позиции в защита на обществените интереси. Ролята на гражданското участие е изключително важна за подсещане на властите за важните проблеми, както и за сигнализиране при излизане извън правилата.

Прилагането на принципите на доброто управление и ангажименти за електронно управление и въвеждане на електронни услуги в администрацията са фокус на административната реформа и на програмните документи на две оперативни програми – ОПАК и ОПДУ, както и в целите на новосъздадената Държавна агенция “Електронно управление”.

Същевременно Третият национален план за действие в рамките на Инициативата за отворено управление разписва задължения и дейности насочени към е-управлението, електронните услуги, допълване на усилията за предоставяне на отворени данни и сътрудничество с граждански организации за изпълнението на заложените мерки.

Отделно, сътрудничеството с гражданския сектор е начин за подобряване на консултативния процес и спазване на принципите за добро управление. Ангажиментите за отворено управление, е-правителство и подобряване на консултативния процес при вземане на решения и правене на политики са гарант за по-голяма прозрачност и отчетност на законодателния и политическия процес. Приетата Стратегия за развитие на гражданското общество и последните промени в ЗЮЛНЦ са част от цялостна визия за развитие на партньорство между НПО и държавата.

Имат ли партиите визия и послания по тези въпроси? Какво предвиждат в своите програми и какви конкретни мерки предлагат? Вижте отговор на тези въпроси ТУК 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt