Предложение на ФГУ до Общинските съвети за мерки стимулиращи участието на гражданите във вземането на решения на местно ниво

Начало / Новини / Предложение на ФГУ до Общинските съвети за мерки стимулиращи участието на гражданите във вземането на решения на местно ниво
Начало / Новини / Предложение на ФГУ до Общинските съвети за мерки стимулиращи участието на гражданите във вземането на решения на местно ниво

Предложение на ФГУ до Общинските съвети за мерки стимулиращи участието на гражданите във вземането на решения на местно ниво

Форум „Гражданско участие“ изпрати до Председателите на всички Общински съвети в Р България предложения за мерки, касаещи участието на гражданите във вземането на решения на местно ниво, които да се включат в Правилника за работа на общинския съвет.
Мерките за подобряване на гражданското участие на местно ниво са разработени на базата на задълбочен анализ на нуждите и законодателството, и след широк консултативен процес с членовете на Форум „Гражданско участие“. Те се отнасят както до текущата работа на ОбС, така и до предстоящото разработване на общинските планове за периода 2014 – 2020 година, което ще изисква от общините задълбочен и прозрачен процес на подготовка на нужните анализи, препоръки и планови документи с участието на всички заинтересовани страни.
Подробна информация можете да намерите в приложените документи:
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt