Предложения за промени в Закона за прякото участие

Начало / Новини / Предложения за промени в Закона за прякото участие
Начало / Новини / Предложения за промени в Закона за прякото участие

Предложения за промени в Закона за прякото участие

в Новини

На 29 юни 2018 е внесено предложение за промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 

На предстоящото заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите на 10 юли 2018, ще бъде обсъдено това предложение. 

ФГУ работи от години за подобрение на рамката и практиките за пряка демокрация в страната и счита за важно повече организации и граждани да споделят своето мнение по този законопроект. 

ФГУ смята, че предложеният законопроект не може да постигне обявената цел за разширяване на прякото участие на гражданите в национален референдум, тъй като влиза в противоречие с Конституцията на Р България – чл. 85, както и с принципите на международното право. След ратифициране на международните договори те трябва да се изпълняват от страната, а тяхното денонсиране може да стане само по предвидения в тях ред и в съответствие с конституционната процедура.

По отношение на предвидения нов кворум за валидност – налице е  несъответствие с международните стандарти, тъй като ще доведе до  завишаване на изискванията – участието в парламентарни избори е по принцип по-високо, отколкото участието на референдуми. Това означава, че практически ще се изисква квалифицирано мнозинство от гласувалите на референдума за приемане на решенията. 
ФГУ многократно е предлагал намаляване на кворума за валидност и участие на референдуми (до не повече от 25 % от избирателите) в съответствие с възприетите добри практики и препоръки на Съвета на Европа. Считаме, че преди да се предлагат съществени промени в ключов за гражданската свобода и участие закон – следва да се извърши предварително широко обществено обсъждане с участието на граждански организации, както и цялостна оценка на въздействието законопроекта. 
Разчитаме и на вашето включване в дебата. Може да изпратите своите коментари до края на работния ден в понеделник, 9 юли, на имейл: office@fgu.bg 
Коментарът на ФГУ е разработен със съдействието на доц. д-р Атанас Славов от Института за пряка демокрация, член на ФГУ.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt