Предложенията на ФГУ по новия ЗЮЛНЦ се приемат

Начало / Новини / Предложенията на ФГУ по новия ЗЮЛНЦ се приемат
Начало / Новини / Предложенията на ФГУ по новия ЗЮЛНЦ се приемат

Предложенията на ФГУ по новия ЗЮЛНЦ се приемат

в Новини, Становища
Срокът на обществените консултации е удължен

Предложенията на мрежата Форум Гражданско Участие (ФГУ) във връзка с предстоящите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел ще бъдат взети предвид. Това стана ясно на среща на представители на членуващи във ФГУ организации, партньори и други активни НПО с вицепремиерите Румяна Бъчварова и Томислав Дончев.

На 16.12.2014 г. от името на своите членове – повече от 120 организации от цялата страна, ФГУ изпрати становище до Министерството на правосъдието, в което изразява принципната си подкрепа за законопроекта, но дава предложения за промени в няколко основни насоки.

По отношение на Съвета за развитие на гражданското общество, чието създаване е предвидено в законопроекта, ФГУ предлага да има ясно регламентиране на функциите му като консултативен орган към Министерски съвет и конкретни критерии за избор на организации в обществена полза в състава му.

Законопроектът предвижда също създаването на Фонд за подкрепа развитието на гражданските организации. На срещата между представителите на третия сектор и управляващите стана ясно, че в Бюджет 2015 няма залегнали средства за фонда, но през следващата година ще се обсъждат механизмите, по които ще работи той – кой ще оперира със средствата в него, какви ще са източниците на финансирането му, по какви начини ще става кандидатстването за средствата.

Първоначално бе предвидено общественото обсъждане на законопроекта да приключи днес, 19.12.2014 г. Заради необходимостта да се обсъдят и прецизират текстовете в него обаче, по предложение на ФГУ и други граждански организации, срокът на обществената консултация е удължен.

На 13 януари е насрочена и публична дискусия за обсъждане на предложенията за изменения и допълнения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която е отворена за участие на всички желаещи представители на неправителствени организации, експерти и журналисти, които се интересуват от темата. Събитието се организира от Българския център за нестопанско право и ще се проведе в Гранд хотел София, зала Триадица 2, от 10:00 до 13:00 часа. В срещата ще участват представители на Министерство на правосъдието и други държавни институции. Гост ще бъде и Марис Йогева, изпълнителен директор на Естонската мрежа на неправителствените организации, която ще представи опита на Естония при създаването на Съвет за развитие на гражданското общество и механизмите, чрез които се осигурява участие на представители на граждански организации в него.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt