Избрани са представителите на неправителствените организации за участие в работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Начало / Новини / Избрани са представителите на неправителствените организации за участие в работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.
Начало / Новини / Избрани са представителите на неправителствените организации за участие в работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Избрани са представителите на неправителствените организации за участие в работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

В Единния информационен портал за структурните фондове на Европейския съюз бе публикувана информация за първия етап от избора на представители на неправителствения сектор, които да бъдат включени в работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

 

 

От подадените 77 заявления 25 отговарят на критериите в Механизма за избор на НПО. 

С протоколът от извършената проверка можете да се запознаете тук.

В съответствие с Механизма, одобрените неправителствени организации от всяка група са поканени да излъчат общ представител на съответната група и негов заместник, които ще бъдат включени в състава на работната група за разработване на Договора за партньорство.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt