Предстоящи пилотни обучения по проект „Да станем двигател на промяната в селските райони – квалификационна програма за селските райони в Европа“ (QuaPro) в България

Начало / Новини / Предстоящи пилотни обучения по проект „Да станем двигател на промяната в селските райони – квалификационна програма за селските райони в Европа“ (QuaPro) в България
Начало / Новини / Предстоящи пилотни обучения по проект „Да станем двигател на промяната в селските райони – квалификационна програма за селските райони в Европа“ (QuaPro) в България

Предстоящи пилотни обучения по проект „Да станем двигател на промяната в селските райони – квалификационна програма за селските райони в Европа“ (QuaPro) в България

Проектът „Да станем двигател на промяната в селските райони – квалификационна програма за селските райони в Европа“ (QuaPro) е инициатива на осем организации за разработване на нов подход към решаване на съвременните предизвикателства в селските райони, които са общи в много европейски страни. Дейностите са насочени към активните граждани на селските райони, местната администрация и местните политици, за които ще бъде проведен иновативен курс на обучение за развитие на гражданството. Концепцията за курса се разработва в момента от партньорите по проекта и ще бъде тествана в различни европейски страни (България, Чехия и Германия).
Дългосрочна обща цел:


Да допринесе за образовано общество в селските райони на Европа, чиито участници са в състояние активно да изпълняват своята гражданска роля.


 


Специфична цел на проекта:


Разработка, тестване и разпространение на една интегрирана концепция за курс за съвместно обучение на онези, които взимат политически решения, държавните служители и гражданите на селските райони за насърчаване на активното гражданство.


 


Продължителност на проекта: 24 месеца


 


Партньори:


1. forum for international planning and development (finep), Germany


2. Agora CE o.p.s., Czech Republik


3. Balkan Assist Association, Bulgaria


4. Monte, ACE, Portugal


5. Jaan Tõnissoni Instituut (Jaan Tonisson Institute) – JTI, Estonia


6. Academy Rural Areas Baden-Württemberg, Germany


7. Místní akční skupina Broumovsko+ (Local Action Group Broumovsko+) Czech Republic


8. Association for Social Investigations and Applied Research Practices, Bulgaria


 


В момента се провеждат пилотни обучения в трите партньорски страни (България, Германия и Чехия), които трябва да приключат до м. юни, 2014 г. След това ще бъде направена оценка на резултатите и ще се обмени опит с партньорите от Естония и Португалия.Целта на обучението е да повиши знанията и уменията на участниците за работа в екип, за взаимодействие с гражданите и за партньорство помежду им и същевременно да тества програмата, която сме разработили в партньорство с германски и чешки партньори като примерен модел за обучение на трите групи – администрация, политици и граждани от селските райони на Европейския съюз.


 

image1 image4 image5 copy copy
Becoming a Change Agent for Rural Citizenship – A Qualification Programme for Rural Areas in Europe „Да станем двигател на промяната в селските райони” – обучителна програма за селските райони в Европа
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt