През юни ФГУ събира членове и съмишленици от Северна България

Начало / Проекти / Мрежата в действие / През юни ФГУ събира членове и съмишленици от Северна България
Начало / Проекти / Мрежата в действие / През юни ФГУ събира членове и съмишленици от Северна България

През юни ФГУ събира членове и съмишленици от Северна България

Три регионални обществени форума организира през месец юни Форум Гражданско Участие в Северна България. Форумите ще се проведат на 09-10.06.2015 г. в град Русе, на 11-12.06.2015 г. в град Варна и на 18-19.06.2015 г. в град Ловеч.

Поканени за участие са членове, партньори и съмишленици на мрежата ФГУ. Ще бъдат обсъдени механизмите за работа в мрежа и съгласуването на общите становища, ще се търсят също начини за засилване ефекта от дейността на ФГУ. Предстоящите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и т. нар. Закон за прякото участие на гражданите ще са други теми на дискусиите.

Една от основните цели на срещите, е да бъдат набелязани значими за участниците местни и национални каузи, за чието осъществяване мрежата ФГУ да предприеме съвместни стъпки. На трите форума, организирани през април и май в Южна България, като основни национални теми за застъпнически кампании на мрежата бяха посочени: въвеждане на гражданско образование в училище, изработване на справедлив механизъм за разпределяне на държавните субсидии за читалищата и промени в няколко закона – в Закона за нормативните актове относно процедурите за обществени консултации, в Закона за прякото участие и в ЗЮЛНЦ. Чуха се също мнения за провеждането на застъпническа кампания за промени в законодателството относно даряването и въвеждането на процентен механизъм, според който данъкоплатците сами да избират дали процент от данъците им да отиде в подкрепа на определени от самите тях неправителствени организации, културни или религиозни институции. Други национални каузи, които бяха изведени от участниците във форумите, бе уеднаквяване на българското законодателство спрямо Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и въвеждане на законов регламент за отстояния на рискови производства от жилищни сгради и социални и здравни заведения. Като теми от регионално и местно значение, по които мрежата ФГУ да работи, участниците предложиха например, въвеждането на граждански контрол върху изпълнението на проекти по оперативни програми от общините и промяна на статута и функциите на областните администрации.

След провеждането на регионалните форуми в Северна България, екипът на ФГУ ще обобщи темите, събрали най-силна подкрепа от членовете на мрежата, като по част от каузите ще бъде организирана застъпническа кампания.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt