Прието е ново ПМС, касаещо бенефициенти на средства от ЕС

Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Прието е ново ПМС, касаещо бенефициенти на средства от ЕС
Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Прието е ново ПМС, касаещо бенефициенти на средства от ЕС

Прието е ново ПМС, касаещо бенефициенти на средства от ЕС

Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. определи правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С текста на ПМС № 160 можете да се запознаете тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt