Приключение от третия вид

Начало / Новини от членове / Приключение от третия вид
Начало / Новини от членове / Приключение от третия вид

Приключение от третия вид

Фондация „Капитал“ организира на 24-25 април 2015 г. познавателно-занимателно събитие за млади хора, които проявяват интерес към третия сектор и виждат себе си като бъдещи лидери в него.

В приключението ще се запознаете с добри практики на български граждански организации, ще се срещнете с техни лидери и ще вземете участие в занимателни и общественополезни дейности.

Събитието ще се проведе в Приключенска къща с конна база „Русалиите“, намираща се в южните склонове на Рила, в близост до град Разлог. Организаторите покриват разходите, свързани с участието, включително транспорт, нощувки, храна.

За участие могат да кандидатстват млади хора до 30 години, включително студенти и ученици, от цялата страна. Изборът ще бъде направен на базата на есе на тема „В каква кауза бих инвестирал 10 000 лв. и защо“.

Есета до 5000 знака, включително интервалите, и кратко CV може да изпращате на електронен адрес: npo@capital.bg в срок до 3 април 2015 г.

Най-добрите есета ще бъдат публикувани на Информационния портал за НПО в България.

Събитието е по проект „Повишаване авторитета, влиянието и капацитета на НПО чрез популяризиране на вдъхновяващи добри практики“, финансиран от фондация „Институт Отворено общество“

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt