България официално ще се присъедини към глобалната инициатива „Партньорство за открито управление” на годишната конференция в гр. Бразилия

Начало / Новини / България официално ще се присъедини към глобалната инициатива „Партньорство за открито управление” на годишната конференция в гр. Бразилия
Начало / Новини / България официално ще се присъедини към глобалната инициатива „Партньорство за открито управление” на годишната конференция в гр. Бразилия

България официално ще се присъедини към глобалната инициатива „Партньорство за открито управление” на годишната конференция в гр. Бразилия

Правителството одобри План за действие във връзка с присъединяването на Република България към Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”. Представител на страната ще вземе участие на годишната конференция на Глобалната инициатива в периода 17-18 април 2012 г., в гр. Бразилия, където ще представи Плана за действие и ще подпише Декларацията за открито управление.
 
Съгласно приетия документ в срок до един месец секретарят на Съвета за развитие ще представи на Министерски съвет оперативен план за изпълнение на поетите ангажименти в Плана за действие.
 
Партньорството за открито управление е нова многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и да бъдат използвани новите технологии за укрепване на управлението.
 
Инициативата започна на 20 септември 2011 г. в Ню Йорк, когато 8 държави – основателки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Великобритания, САЩ) одобриха Декларацията за открито управление и обявиха своите планове за действие. Бяха приветствани ангажимента от страна на 38 правителства да се присъединят към Партньорството, включително и на България.
 
От всяка държава се изисква да разработи и представи преди 10 април 2012 г. План за действие. При разработването му всяко правителство трябва да се ангажира с действия по поне с едно от следните предизвикателства:
–          Подобряване на обществените услуги;
–          Засилване на обществения морал;
–          По-ефективно управление на публичните средства;
–          Създаване на по-голяма сигурност в населените места;
–          Повишаване на фирмената отчетност.
 
България, като кандидат за присъединяване към инициативата, ще декларира в своя План за действие за първите две години предимно мерки в следните приоритетни направления:
1.         По-ефективно управление на публичните средства/ресурси — мерки, насочени към бюджета, обществените поръчки, природните ресурси и чуждестранната помощ.
2.         Повишаване на фирмената отговорност и отчетност – мерки, насочени към отговорността и отчетността на фирмите по въпроси като опазване на околната среда, противодействие на корупцията, защита на потребителите и ангажиране на общностите.
 
Информация за Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление” и позицията на България можете да намерите в Портала за обществени консултации в рубриките „Партньорство за открито управление“ и „Днес обществото решава“
 
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt