Промените в ЗЮЛНЦ срещат отпор от страна на МС

Начало / Новини / Промените в ЗЮЛНЦ срещат отпор от страна на МС
Начало / Новини / Промените в ЗЮЛНЦ срещат отпор от страна на МС

Промените в ЗЮЛНЦ срещат отпор от страна на МС

в Новини

Липсата на финансова и организационна устойчивост и липсата на резултатност от застъпническите действия на гражданските организации води до липса на престиж, тъй като обществото не може да види какви са резултатите от тяхната работа. Такова становище изрази председателят на УС на ФГУ Ива Таралежкова по време на изказването си към вицепремиера Румяна Бъчварова, която бе официален гост при представянето на Индекса за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2014 г. Събитието се проведе на 4.08.2015 г. и бе организирано от един от членовете на мрежата ФГУ – Български център за нестопанско право, който е партньор на Американската агенция за международно развитие (USAID) в разработването на Индекса за България.

След представянето на резултатите от проучването, Румяна Бъчварова изтъкна положителната роля на гражданското общество като политически фактор в България. В същото време обаче тя отбеляза, че при някои граждански организации липсва ясна идентичност и информация от кого се финансират и призова към мерки, които да извадят на светло фигурите, стоящи зад организациите.

В отговор Ива Таралежкова предложи на вицепремиера да се помисли за законови промени, които да дават възможност за истински ефективно участие на гражданските организации във формулирането на публичните политики. Тя подчерта, че с няколко поредни действия през последните месеци, народните представители са показали, че не зачитат мнението на гражданите и че нямат политическа воля за диалог с тях.  Председателят на УС на ФГУ посочи за примери „козметичните” промени в закона за прякото участие, орязаните предложения за съдебна реформа, избора на политически ангажиран омбудсман, запазването на позициите на старите подуправители на БНБ и отпадналите въпроси в предстоящия национален референдум.

Румяна Бъчварова на свой ред се съгласи с тези констатации, но отбеляза, че всички тези проблеми не могат да бъдат решени само от държавата. Тя каза, че стъпките по новото законодателство за решенията на някои от проблемите са направени с новия проект на закон за юридическите лица с нестопанска цел. След като Бъчварова си тръгна обаче, Атанас Славов – съветник на министъра на правосъдието Христо Иванов, уточни, че засега само една от трите основни предвиждани в законопроекта промени се радват на политическа подкрепа, а именно прехвърлянето на регистрацията на НПО от съдилищата в Агенцията по вписванията. Останалите две дългоочаквани промени – финансиране на организациите на конкурсен принцип и създаването на съвет за развитие на гражданското общество, за които ФГУ също проведе застъпнически действия, засега срещали отпора на Министерския съвет.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt