Промените в ЗЮЛНЦ станаха факт

Начало / Новини / Промените в ЗЮЛНЦ станаха факт
Начало / Новини / Промените в ЗЮЛНЦ станаха факт

Промените в ЗЮЛНЦ станаха факт

в Новини

Дългоочакваните промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел станаха факт след приемането им на второ четене от Народното събрание.

С промените се създава регистър на юридическите лица с нестопанска цел и регистрацията им преминава към Агенцията по вписванията.

Към Министерския съвет ще бъде създаден Съвет за развитие на гражданското общество, чиито функции ще са свързани с разработването и осъществяването политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. В Съвета ще участват представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Съветът ще е от 15 членове, които ще се определят с решение на правителството за срок три години. Председател ще е вицепремиерът, който отговаря за изпълнението на стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в страната.

Промените в ЗЮЛНЦ предвиждат също ежегодно о държавния бюджет да бъдат отделяни средства, с които да бъдат подкрепяни проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt