Проучвания за Индекс на гражданското участие 2017

Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Проучвания за Индекс на гражданското участие 2017
Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Проучвания за Индекс на гражданското участие 2017

Проучвания за Индекс на гражданското участие 2017

Индекс на гражданското участие се провежда на всеки две години от екип от Форум Гражданско Участие. Окончателният индекс се формира от данните и изводите на няколко отделни проучвания, които решихме да споделим с вас. Целият доклад може да откриете на страницата на Индекса

  1. Проведено национално представително проучване „Индекс на гражданско участие“ (омнибус), в периода 7-13 април 2017 от агенция „Алфа рисърч“.
  2. Разработен анализ на правната рамка за гражданско участие на местно и национално ниво, март 2017 г. от експертите на Български център на нестопанско право. 
  3. Доклад за проведени проучвания: 3.1. проведено анкетно проучване сред представители на граждански организации, на неформални граждански групи и на народни читалища в периода май-юли, 2017. Извадка от 390 валидни анкети. 3.2.Проведено анкетно проучване сред представители на местната власт, на централната власт, включително представители на консултативни съвети на местно, регионално и национално ниво, представители на комитети за наблюдение на оперативни програми, местни омбудсмани и представители на Народното събрание.Период: май – юли, 2017 г. Извадка от 68 валидни анкети.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt