Проведе се годишното Общо събрание на Форум гражданско участие

Начало / Новини / Проведе се годишното Общо събрание на Форум гражданско участие
Начало / Новини / Проведе се годишното Общо събрание на Форум гражданско участие

Проведе се годишното Общо събрание на Форум гражданско участие

От
в Новини

На 8 май 2019 г. (сряда) в Дома на Европа се проведе годишното Общо събрание на сдружение „Форум гражданско участие“. На срещата присъстваха повече от 20 редовни членове на мрежата, както и част от асоциираните.

Ива Таралежкова, председател на Управителния съвет на Форум гражданско участие“, и Георги Петров, заместник-председател на УС на сдружението.

В рамките на събранието беше представен дейностен и финансов отчет за 2018 г. И през изминалата година Форум гражданско участи продължи да работи в насоките, разписани в Стратегията на мрежата. Сред ключовите дейности са продължаващото експертно участие на ФГУ в комитета и подкомитета за наблюдение по Оперативна програма „Добро управление“, в работна група в рамките на Инициатива за открито управление, в Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и други.

През 2018 г., в рамките на съвместно организирано с Български център за нестопанско право събитие, беше представен и Индексът а гражданското участие в България за 2017 г. Партньори на събитието бяха още Европейски съвет за външна политика и фондация Блулинк.

За изминалата година ФГУ има участия и в програма „Европа“ на Столична община, като организира 4 обществени обсъждания по набелязани съвместно със СО теми, както и обучение за екипа на Визия за София. По покана на БЦНП Форум гражданско участие разработва и Наръчник и провежда серия обучения с общинари и граждански организации за прилагане на Наредба за провеждане на обществени консултации в Столична община, разработена от БЦНП през 2017 г.

На ниво Европейски съюз през май 2018 г. ФГУ организира широко международно събитие съвместно с Европейска служба за граждански действия, Европейски граждански форум и Блулинк. Покрай членството си в Дунавския форум за гражданско участие ФГУ е и домакин на петия Дунавски ден на участието, а през декември се включва и в работна група на Съвета на Европа за обсъждане на евентуални стъпки за популяризиране и въвеждане в действие на препоръки на Съвета за участие на гражданите.

Във връзка с развитието на мрежата през октомври 2018 г. в Боровец се провежда и Конференция на бъдещето, организирана съвместно с БЦНП, НПО портал, Център за култура и дебат „Червената къща“, Национална мрежа за децата, платформа АГОРА и WWF България, в която се включват над 80 организации от цялата страна и обсъждат съвместна визия за бъдеща работа. Коментираха се общите предизвикателства и възможности за целия граждански сектор в страната, като ключова задача е повишаване обществената подкрепа за неправителствените организации. Бяха отчетени и предизвикателствата пред ФГУ като мрежа – основно по отношение насърчаване активността на членската маса.

По време на събранието беше връчена и годишната награда за гражданско участие, която тази година бе присъдена на платформа АГОРА за тяхната последователна работа за създаване на общински фондове за подкрепа на граждански инициативи. Наградата прие председателят на платформата Емилия Лисичкова.

Емилия Лисичкова (вляво), председател на платформа АГОРА, приема годишната награда за гражданско участие от председателя на ФГУ Ива Таралежкова (вдясно).

Накрая, но не на последно място, Форум гражданско участие казва „добре дошли“ на най-новия си член – фондация „Общество на децата“.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt