Проведе се обучение за обучители за бюджетиране с гражданско участие

Начало / Новини / Проведе се обучение за обучители за бюджетиране с гражданско участие
Начало / Новини / Проведе се обучение за обучители за бюджетиране с гражданско участие

Проведе се обучение за обучители за бюджетиране с гражданско участие

в Новини

В периода 29 февруари – 1 март в София представители на граждански организации и местни власти имаха възможност да се запознаят с механизма за бюджетиране с гражданско участие и конкретните стъпки, които следва да се предприемат, за успешното му прилагане на местно ниво.

Обучението за обучители на тема “Бюджетиране с гражданско участие” бе организирано от Форум Гражданско Участие, а водещ обучител бе г-жа Алиса Алити – международен експерт към Центъра за експертиза за добро управление на Съвета на Европа. Освен че получиха теоретични знания, участниците бяха ангажирани и в множество практически сесии, които биха могли да прилагат по време на бъдещи обучения по темата.

Проектът „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“ е подкрепен от Европейската комисия (DG REFORM) чрез Инструмента за техническа подкрепа (TSI) и от Съвета на Европа, и се изпълнява от Центъра за експертиза за добро управление към Съвета на Европа. Отговорност за съдържанието на настоящата статия носи само и единствено авторът ѝ. Изразените мнения не отразяват непременно официалната политика на Европейския съюз и Съвета на Европа.

CPF, CoE Logos

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt