Проведе се работна среща в рамките проект „Ефективно партньорство за качествено планиране“

Начало / Новини / Проведе се работна среща в рамките проект „Ефективно партньорство за качествено планиране“
Начало / Новини / Проведе се работна среща в рамките проект „Ефективно партньорство за качествено планиране“

Проведе се работна среща в рамките проект „Ефективно партньорство за качествено планиране“

На 23 и 24 Август, 2012 г., в град Банкя се проведе работна среща в рамките проекта на Сдружение „Болкан Асист“ „Ефективно партньорство за качествено планиране“ (Efficient Partnership for Good Quality Planning), който се реализира с финансовата помощ на Балкански тръст за демокрация, Белград (Balkan Trust for Democracy) и с допълнителна финансова подкрепа от Фондация Институт „Отворено общество“, София.

Главната цел на проекта е да допринесе за по-широко включване на неправителствените организации (членове на Форум Гражданско Участие) в планирането и програмирането на следващия програмен период 2014-2020 г. чрез прилагането на принципа на партньорство и даване на възможност за ефективно участие на българските НПО в обсъждането и изработването на Договора за партньорство между България и ЕС, в развитието на оперативните програми, на местните и регионални планови документи за периода 2014 – 2020.

Именно с цел ефективното включване на представители на ФГУ в разработването на програмните документи за следващия програмен период (2014 – 2020) на национално, регионално и местно ниво, бе обсъден механизмът на номиниране на представители на ФГУ за участието им в Работни групи за подготовка за оперативните програми и по разработване на Регионалните планове за развитие на шестте планови района и в някои работни групи за разработване на областните стратегии и общински планове за развитие.

Освен това, на срещата бяха представени предстоящите през втората половина на Септември, 2012 г. обучения по планиране за представители на ФГУ и останалите планирани дейности по проекта, както и въпроси, свързани с организационното развитие на Сдружение „Форум гражданско участие“.

Резюме от работната среща 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt