Проведохме обучение за бюджетиране с гражданско участие в Старозагорски минерални бани

Начало / Новини / Проведохме обучение за бюджетиране с гражданско участие в Старозагорски минерални бани
Начало / Новини / Проведохме обучение за бюджетиране с гражданско участие в Старозагорски минерални бани

Проведохме обучение за бюджетиране с гражданско участие в Старозагорски минерални бани

в Новини
В периода 24-26 април в Старозагорски минерални бани проведохме обучение за бюджетиране с гражданско участие за местни власти и представители на граждански организации, базирани в Южна България.

Участниците имаха възможност да се запознаят с различните модели на бюджетиране с гражданско участие, както и с дигитални инструменти и други ресурси, които могат да използват в процеса.

Споделихме практики от България, а Алиса Алити – международен експерт на Съвета на Европа представи примери от други държави, демонстриращи успешна реализация в различни контексти.

След теоретичните занятия, участниците приложиха на практика наученото по време на симулация на процес на бюджетиране с гражданско участие.

Проектът „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“ е подкрепен от Европейската комисия (DG REFORM) чрез Инструмента за техническа подкрепа (TSI) и от Съвета на Европа, и се изпълнява от Центъра за експертиза за добро управление към Съвета на Европа. Отговорност за съдържанието на настоящата статия носи само и единствено авторът ѝ. Изразените мнения не отразяват непременно официалната политика на Европейския съюз и Съвета на Европа.

CPF, CoE Logos

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt