Представихме различни модели на бюджетиране с гражданско участие по време на обучение в Троян

Начало / Новини / Представихме различни модели на бюджетиране с гражданско участие по време на обучение в Троян
Начало / Новини / Представихме различни модели на бюджетиране с гражданско участие по време на обучение в Троян

Представихме различни модели на бюджетиране с гражданско участие по време на обучение в Троян

в Новини
В периода 10-12 април в гр. Троян проведохме обучение за бюджетиране с гражданско участие за местни власти и представители на граждански организации, базирани в Северна България.

Участниците имаха възможност да се запознаят с различните модели на бюджетиране с гражданско участие, както и с дигитални инструменти и други ресурси, които могат да използват в процеса.

Споделихме практики от България, а Алиса Алити – международен експерт на Съвета на Европа представи примери от други държави, демонстриращи успешна реализация в различни контексти.

След теоретичните занятия, участниците приложиха на практика наученото по време на симулация на процес на бюджетиране с гражданско участие.

Проектът „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“ е подкрепен от Европейската комисия (DG REFORM) чрез Инструмента за техническа подкрепа (TSI) и от Съвета на Европа, и се изпълнява от Центъра за експертиза за добро управление към Съвета на Европа. Отговорност за съдържанието на настоящата статия носи само и единствено авторът ѝ. Изразените мнения не отразяват непременно официалната политика на Европейския съюз и Съвета на Европа.

CPF, CoE Logos

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt