Публично представяне на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Начало / Новини / Публично представяне на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Начало / Новини / Публично представяне на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Публично представяне на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

На 22 ноември 2012 г. от 9:30 ч. в София, хотел „Шератон София Хотел Балкан“, ще се състои пресконференция и публичното представяне на Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП. Операторът на програмата – Институт „Отворено общество“ –София, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – ще представи пред потенциалните бенефициенти основните цели и приоритети на програмата, както и механизма за финансиране на проекти на неправителствените организации в България.

 

За участие в събитието е необходима регистрация чрез попълване и изпращане до 12 ноември 2012 г. на регистрационен формуляр. Моля, изтеглете регистрационния формуляр оттук.

 

Работни езици по време на представянето ще бъдат български и английски с осигурен превод.

 

Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България е финансирана в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Програмата ще предоставя финансиране за допустими неправителствени организации с цел подпомагане на благоприятстваща работата им среда, укрепване на техния капацитет и повишаване на приноса им за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие в България. В периода януари 2013 г. – април 2016 г. ще бъдат организирани три отворени конкурса за набиране на проектни предложения в следните четири тематични области: Демокрация, човешки права и добро управление; Социално включване и овластяване на уязвими групи; Устойчиво развитие и опазване на околната среда; Изграждане на капацитет за НПО. Набирането на проектни предложения по първия открит конкурс в рамките на програмата се планира да започне през януари 2013 година.

 

Финансовият механизъм на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да задълбочи двустранните отношения между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и страните, получаващи подкрепа, сред които е България.

 

За повече информация:
Живка Белчева
Програмен координатор
Телефон: 02/930 66 27

Източник:  Институт „Отворено общество“ –София

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt