Публикувана е обществената поръчка по отношение на мерките за НПО по ОПДУ

Начало / Гражданско участие / Публикувана е обществената поръчка по отношение на мерките за НПО по ОПДУ
Начало / Гражданско участие / Публикувана е обществената поръчка по отношение на мерките за НПО по ОПДУ

Публикувана е обществената поръчка по отношение на мерките за НПО по ОПДУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува обществена поръчка „Консултантска подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

Поръчката включва услуги по предоставяне на подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. 

Обявените условия са резултат и от проактивната позиция на ФГУ като член на Комитета на наблюдение към програмата. Поръчката е отворена за кандидатстване и от неправителствени организации. 

Това е и първа стъпка по отваряне на процедурата за кандидатстване с проектни предложения в рамките на ОПДУ от страна на гражданските организации. Изпълнителят, избран с тази поръчка ще отговаря за формулиране на насоките, оценка и избор на проектни предложения по тези цели. 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt