Работна група към правителството ще разработи стратегия за развитието на гражданските организации

Начало / Новини / Работна група към правителството ще разработи стратегия за развитието на гражданските организации
Начало / Новини / Работна група към правителството ще разработи стратегия за развитието на гражданските организации

Работна група към правителството ще разработи стратегия за развитието на гражданските организации

На дискусия, инициирана от министъра по управлението на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, се взе решение да бъде създадена работна група към правителството, която да изготви стратегия за развитието на гражданските организации в България. В срещата участваха посланиците на САЩ, Норвегия и Швейцария, представители на неправителствени организации и на Парламентарната комисия за култура, гражданско общество и медии
 
Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че държавата и неправителственият сектор се нуждаят от по-ясен формат на работа, като бъдат формулирани както функциите и отношенията на засегнатите страни, така и политиките за другите източници на финансиране – по линия на оперативните програми по структурните фондове на ЕС, финансовия механизъм на ЕИП и сътрудничеството със САЩ.
 
Работната група ще постави основите за изграждане на стратегия за регулиране на отношенията и начините на взаимодействие и сътрудничество между държавата и третия сектор, които да се прилагат в планирането, изпълнението и наблюдението на дейностите. В състава на групата ще има представители на правителството, парламента и активни участници от неправителствени организации. Първостепенна по важност цел на работната група е разработването на конкретно предложение за процедура на финансиране на неправителствения сектор в рамките на бюджет 2013. Очаква се то да бъде внесено за обсъждане в Министерския съвет през месец май т. г.
 
За информация: 
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt