Работна среща „Гражданско участие във вземането на решения и в процеса на регионалното планиране на развитието на България за периода 2012-2020 – възможности и конкретни действия“

Начало / Новини / Работна среща „Гражданско участие във вземането на решения и в процеса на регионалното планиране на развитието на България за периода 2012-2020 – възможности и конкретни действия“
Начало / Новини / Работна среща „Гражданско участие във вземането на решения и в процеса на регионалното планиране на развитието на България за периода 2012-2020 – възможности и конкретни действия“

Работна среща „Гражданско участие във вземането на решения и в процеса на регионалното планиране на развитието на България за периода 2012-2020 – възможности и конкретни действия“

Дискусия по време на работната среща „Гражданско участие във вземането на решения и в процеса на регионалното планиране на развитието на България за периода 2012-2020 – възможности и конкретни действия 
На 19 и 20 януари 2012 г. в гр. Търговище се проведе работна среща „Гражданско участие във вземането на решения и в процеса на регионалното планиране на развитието на България за периода 2012-2020 – възможности и конкретни действия“. През първия работен ден представителите на Координационния съвет и регионалните координатори на Форум „Гражданско участие“ планираха предстоящите Регионални форуми и годишната среща на ФГУ. Бе направен преглед на извършеното в рамките на проект „Инициатива за гражданско участие” и планиране на следващите стъпки за въвеждането и тестването на разработените мерки за взаимодействие на НПО и местните власти.
През втория ден бе проведена среща с представители на местни неправителствени организации, общински и областна администрации, на която бе представен Форум „Гражданско участие“, бе направен преглед на процеса на планиране и програмиране за следващия програмен период и възможностите за гражданско участие в него. На състоялата се дискусия с участието на представители на местните и регионални власти бяха дискутирани възможностите за активно участие на ФГУ в процеса на регионалното планиране в Североизточен район за планиране, в партньорство с местните институции и организации.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt