Работна среща за насърчаване на двустранните отношения между НПО от България и организации от страните-донори (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП

Начало / Новини / Работна среща за насърчаване на двустранните отношения между НПО от България и организации от страните-донори (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП
Начало / Новини / Работна среща за насърчаване на двустранните отношения между НПО от България и организации от страните-донори (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП

Работна среща за насърчаване на двустранните отношения между НПО от България и организации от страните-донори (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП

На 22 ноември 2012 г. от 14:00 в хотел „Шератон София Хотел Балкан“, ще се проведе работна среща с фокус насърчаване на двустранните отношения между неправителствени организации от България и от страните-донори (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия).

Срещата има за цел установяването на контакти между регистриралите се за участие в срещата организации от България и страните-донори, и обсъждането на идеи за формулиране на съвместни проекти в рамките на приоритетните сфери на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП: Демокрация, човешки права и добро управление; Социално включване и овластяване на уязвими групи; Устойчиво развитие и опазване на околната среда; Изграждане на капацитет на НПО. Желаещите да се включват в работната среща организации от България трябва да попълнят и изпратят регистрационен формуляр за участие. Моля, изтеглете регистрационния формуляр оттук. Работният език на срещата е английски. Крайният срок за изпращане на формулярите за регистрация е 12 ноември 2012 г.

 

Годишна работна среща с фокус насърчаване на двустранните отношения се организира от Оператора на Програмата за НПО в България, в партньорство в Норвежкия Хелзинкски комитет и с подкрепата на Посолството на Кралство Норвегия в София.

 

За повече информация:
Живка Белчева
Програмен координатор
Телефон: 02/930 66 27

Източник:  Институт „Отворено общество“ –София

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt