Разяснения в отговор на постъпили въпроси на 23.01.2015 година

Начало / Новини / Разяснения в отговор на постъпили въпроси на 23.01.2015 година
Начало / Новини / Разяснения в отговор на постъпили въпроси на 23.01.2015 година

Разяснения в отговор на постъпили въпроси на 23.01.2015 година

в Новини

Във връзка с обявената покана за набиране на оферти за Предоставяне по две обособени позиции на услуги за организиране, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на публични мероприятия, свързани с изпълнението на дейности по проектите „ФГУ – мрежата в действие“, дог. 101/24.10.2014 и „За да има участие“, дог. 126/27.10.2014, финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Въпрос 1:
„Участникът следва да има реализиран оборот от хотелиерски и ресторантьорски услуги минимум 30 000 лв. за периода 2012-2014 на година.“ Ние ще участваме с обединение от 2 фирми едната фирма ще представи Баланс и ОПР за 2012, 2013 и 2014, а другата за 2011, 2012 и 2013, тъй като не е приключила счетоводно 2014/Възможно ли е това, или задължително трябва да има Баланс и ОПР за 2014?

Отговор 1:
Изискването в документацията е ясно описано. Периодът, за който се изисква доказан оборот, е 2012-2014 година. Това изискване се отнася до всички кандидати, както и за участниците в консорциуми. Eдната фирма може за 2014 г. да представи наприер оборотна ведомост или друга счетоводна справка, показваща оборота за 2014 г.

Въпрос 2:
Моля, потвърдете, че минималният оборот от 30 000 лв. е за една година, а не сумарно за трите години?

Отговор 2:
В Техническото задание 6.2. Специфични минимални изисквания към кандидатите е ясно описано, че това е минимален оборот за една година.

Въпрос 3:
В предложенията за конкретни хотели, от които Възложителят трябва да избира, ими ли минимум? По колко хотела трябва да предложим?

Отговор 3:
Няма изискуем минимум в предложенията за конкретните хотели. За всяко от събитията Изпълнителят следва да предложи място, съответстващо на изискванията в Техническото задание.

Ива Таралежкова,
Председател на УС
26.01.2015

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt