Разяснения в отговор на постъпили въпроси на 26.01.2015 година

Начало / Новини / Разяснения в отговор на постъпили въпроси на 26.01.2015 година
Начало / Новини / Разяснения в отговор на постъпили въпроси на 26.01.2015 година

Разяснения в отговор на постъпили въпроси на 26.01.2015 година

в Новини

Във връзка с обявената покана за набиране на оферти за Предоставяне по две обособени позиции на услуги за организиране, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на публични мероприятия, свързани с изпълнението на дейности по проектите „ФГУ – мрежата в действие“, дог. 101/24.10.2014 и „За да има участие“, дог. 126/27.10.2014, финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Въпрос 4:

Всички предложени хотели трябва ли да бъдат една и съща категория /напр. само 3*/или може някои предложени хотели да са 3*, а други по-висока категория?

Отговор 4:

В Публичната покана, раздел 3. КРАТКО ОПИСАНИЕ, точка 3.1.2., ясно е разписано: „Настаняване в хотели минимум 3 звезди, закуска, обяд и вечеря за провеждане на регионални форуми и семинари;“.
Същото минимално изискване присъства и в проектите за договор. Съобразете офертата си с него. Няма ограничения за максимален брой звезди.

Ива Таралежкова,
Председател на УС
29.01.2015

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt