Реагионални срещи на мрежата Форум Гражданско Участие

Начало / Новини / Реагионални срещи на мрежата Форум Гражданско Участие
Начало / Новини / Реагионални срещи на мрежата Форум Гражданско Участие

Реагионални срещи на мрежата Форум Гражданско Участие

На 4 и 5 май 2023 година Форум Гражданско Участие в партньорство с Национален Младежки Форум, Семеен Център – Мария и ЦМДТ Амалипе, организирахме във Варна и Велико Търново срещи на граждански организации от Северна България. Поканихме както членове на мрежа, така и наши съмишленици.

Основна цел бе провеждането на дискусия с организациите относно бъдещата стратегия на Форум Гражданско Участие за периода 2024-2027 г., за да може тя максимално да отразява тяхната визия за бъдещото развитие на мрежата. Бяха обсъдени промени в мисията, визията и целите на ФГУ, като организациите предложиха и конкретни дейности за тяхното постигане. Обсъдиха се инициативи за подобряване на публичната видимост и разбиране за дейността на гражданските организации, както и работата на Съвета за развитие на гражданското общество.

Следващите срещи на граждански организации предстоят през месец юни.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt