Регионални срещи на тема „Участие на НПО в подготовката на новите планови документи (2014 – 2020) на местно и регионално ниво”

Начало / Новини / Регионални срещи на тема „Участие на НПО в подготовката на новите планови документи (2014 – 2020) на местно и регионално ниво”
Начало / Новини / Регионални срещи на тема „Участие на НПО в подготовката на новите планови документи (2014 – 2020) на местно и регионално ниво”

Регионални срещи на тема „Участие на НПО в подготовката на новите планови документи (2014 – 2020) на местно и регионално ниво”

Форум „Гражданско участие“ продължава целенасочените си действия с цел повишаване на капацитета и информираността на гражданските организации за участие в процеса на планиране на новия планов период 2014 – 2020 година. В тази връзка, през месец септември бяха организирани две регионални срещи на тема „Участие на НПО в подготовката на новите планови документи (2014 – 2020) на местно и регионално ниво“. В тях се включиха около 100 представители на граждански организации и местни и областни администрации.

„Участие-на-НПО-в-подготовката-на-новите-планови-документи-(2014-2020)-на-местно-и-регионално-ниво”Основната цел на обучението бе да повиши подготовката на организациите и институциите за качествено участие в процеса на планиране на местно и регионално ниво и за ефективно взаимодействие и партньорство.

 

Бяха разгледани Методическите указания на МРРБ, касаещи разработването на новите планови документи, както и ползите и рисковете на гражданското участие. Представен беше и разработения от експерти на ФГУ Календар на планирането, в който се разглеждат етапите на процеса, техните срокове и възможността за участие във всеки един от тях. Бяха представени и разнообразни подходи за партньорство и гражданско участие, от които участниците могат да подберат най-подходящите и реалистични за прилагане в своята община.

Сред лекторите бяха: Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, Ирина Захариева, директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране“ в МРРБ, Славея Христова, изпълнителен директор на сдружение „Болкан Асист“ и Ива Таралежкова, председател на УС на сдружение „Деветашко плато“.

 

В практическата част участниците работиха по конкретни планове за действие, които да предложат и приложат в своите общини според тяхната специфика, нагласа на местната власт и степен на гражданска активност. Очакват се заявки за методическа помощ там, където има готовност тези планове и подходи да се приложат.

 

Регионалните срещи и съпътстващото ги обучение се осъществяват в рамките на проект „Ефективно партньорство за качествено планиране“, изпълняван от Сдружение „Болкан Асист“ и финансиран от Балкански тръст за демокрация, с допълнителна финансова подкрепа от Фондация Институт „Отворено общество – София“.

 

Материалите от обучението можете да изтеглите от тук:

 Взаимовръзки на документите за стратегическо планиране и програмиране на регионалното и местно развитие и подготовката на нови документи за периода 2014-2020 г. 
 Участие на НПО в подготовката на новите планови документи (2014 – 2020) на местно и регионално ниво  
 Подходи за участие на гражданите в подготовката на новите планови документи (2014 – 2020) на местно и регионално ниво  
 Презентация „Да планираме заедно с гражданите“
 Брошура „Да планираме заедно с гражданите“
 Работен календар „Да планираме заедно с гражданите“  

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt