Резултати от обучение „Да станем двигатели на промяната в селските райони”

Начало / Новини от членове / Резултати от обучение „Да станем двигатели на промяната в селските райони”
Начало / Новини от членове / Резултати от обучение „Да станем двигатели на промяната в селските райони”

Резултати от обучение „Да станем двигатели на промяната в селските райони”

DSC01728Сдружение Болкан Асист представя резултатите от дейността си по проект „Да станем двигател на промяната в селските райони” (Qua Pro – Becoming A Change Agent for Rural Citizenship) финансиран по програма “Грундвиг” на ЕС.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие и активност в селските райони и засилване на взаимодействието между гражданското общество и местната власт в тези райони на Европа. Специфичните цели са свързани с разработване, тестване и мултиплициране на интегрирана концепция и програми за съвместно обучение на граждани, политици и служители в администрацията в селските райони, което да насърчи активното гражданство.

Първата фаза на проекта включваше:

  • серия от срещи за споделяне на опит и добри практики, конференции и семинари в Германия, България и Чехия;
  • проучване на нуждите от обучение сред представители на гражданското общество, местната администрация и политиците в селски райони в трите страни;

През втората фаза бяха осъществени следните ключови дейности:

  • разработена бе обща европейска концепция и национални програми за обучение в селските райони;
  • въз основа на общата концепция и разработената в рамките на проекта пилотна методология, през 2014 г. бяха организирани тестови курсове / пилотни обучения, насочени към  повишаване на активността и оптимизиране на взаимодействието между граждани, политици и администрация (което би могло да доведе до подобряване на живота на хората в селските райони на Европа).

Девет месеца след провеждане на обученията (в периода април – май, 2015 г.) се обърнахме към някои от участниците, с молба да споделят как оценяват ползата от обученията (след изминалото време) и от какви нови познания имат нужда.

Анка Апостолова (НПО от гр. Айтос) споделя: ”Удовлетворена съм в максимална степен, от придобитите знания и умения по отношение на примерите за по-добро управление на местно ниво”. Билгин Асанов (НПО от Борино) смята за полезни засегнатите теми като: ”как да влияем на местното развитие, как да мотивираме хората за промяна, работата в мрежа на местно ниво.” Препоръчва повече разговори с активни лидери с опит на местно ниво, от които може да се почерпи ценен опит и организиране на обменни посещения в различни райони.

Евдокия Уколова от общинската администрация в Елена споделя, че в резултат на обучението се е повишила гражданската активност в общината и гражданите, които са участвали в него, активно са се включили в обсъждането на местния бюджет.

Част от анкетираните споделят, че искат да разширят познанията си относно:

  • развитието на културния живот на местно ниво (Виктория Славчева, НПО от гр. Елена);
  • ангажирането на младите хора в работата на местната общност и в подкрепа на общините с малък капацитет (Анка Съблева, политик от община Раковски);
  • взаимодействието между частния бизнес и местната власт в развитието на общината (Владислав Шишков, НПО от гр. Троян);
  • практическото реализиране на проекти, работата на МИГ и темповете на развитие в други страни от ЕС – във връзка с новия програмен период (Маргарита Перникова, представител на общинската администрация в Белене);
  • как като граждани ефективно да участваме в развитието на общината (Сезгин Местан, общински съветник от Черноочене)

Всички анкетирани дават много добра оценка за структурата и съдържанието на обучението, организирано от Сдружение “Болкан Асист” в рамките на проекта “QuaPro” и препоръчват на сдружението да продължи да предлага подобни обучения, разширявайки темите и обхвата.

Детайлна програма за обученията в България.

Кратко описание на програмата и резултатите от България.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt