Съвет за развитие на гражданското общество – „да“ или „не“

Начало / Каузи / Съвет за развитие на гражданското общество – „да“ или „не“
Начало / Каузи / Съвет за развитие на гражданското общество – „да“ или „не“

Съвет за развитие на гражданското общество – „да“ или „не“

в Каузи

По време на консултативния процес по Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) Форум Гражданско Участие изрази подкрепата на мрежата за регламентирането в Закона на Съвет за развитие на гражданското общество.

Съветът трябва да е място за обсъждане на проблемите на гражданските организации и политиката на държавата в тази сфера, а целта е да се осигури истинско взаимодействие на гражданските организации с държавните институции. Гражданските организации следва сами да избират своите представители в този консултативен орган, като идеята е в него да влизат равен брой представители на НПО и управляващи. Мрежата ФГУ предлага още Съветът да има мандат от 3 години. Така този орган ще може да изпълнява функциите си, имайки доверието на неправителствените организации, без съмнения за неговото манипулиране от страна на която и да е институция.

Струва ли си тази кауза? Ще доведе ли тя до позитивна промяна?

Ще се радваме да споделите мнението си на нашата Фейсбук страница.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt