Съвременните технологии в подкрепа на диалога власт – граждани

Начало / Новини / Съвременните технологии в подкрепа на диалога власт – граждани
Начало / Новини / Съвременните технологии в подкрепа на диалога власт – граждани

Съвременните технологии в подкрепа на диалога власт – граждани

Ясно осъзнатата необходимост от гражданско участие в управлението, насърчаване и използване на гражданската енергия в идентифициране на проблемите и тяхното разрешаване на местно ниво са важна част от модерното управление и демократичното обществено развитие. Съвременните технологии могат да направят този процес по-лесен, достъпен, видим и ефективен. Стига да се използват подходящи инструменти за дигиталния диалог и, разбира се, да има готови за това институции и граждани.

Платформата CОNSUL – лесен и удобен начин да бъдеш активен гражданин

„Проучихме международния опит и се спряхме на платформата  CОNSUL, чието разработване е стартирано от община Мадрид преди 7 години, а впоследствие към инициативата са се присъединили голям брой разработчици от целия свят. Вече над 130 институции по света я използват за онлайн консултации с гражданите“, споделя основанията за избора на платформата CОNSUL д-р инж. Георги Петров, директор на Форум Гражданско Участие и пряко ангажиран с нейното адаптиране в България.

CОNSUL е най-големият проект за дигитална демокрация в света. Тъй като е базиран на отворен код, платформата е достъпна и безплатна за ползване. Нейните възможности са оценени и се прилагат активно в едни от най-големите столици в света като Париж и Буенос Айрес и още десетки градове в 40 страни по света. Платформата е проектирана за работа на местно ниво, но успешно се справя и на национално равнище. Потвърждава го опитът на страни от Латинска Америка, които са я използвали в процеса на  изработване на своите национални стратегически програми за развитие.

Платформата CОNSUL за кратко време изгради положителна репутация, носител е на редица награди, в това число и наградата на ООН за обществена услуга. Платформата е с богата функционалност. Тя дава възможност на всеки гражданин или институция да започне дискусия по конкретна тема, да дава предложения по въпроси от обществена значимост и тези от тях, които получат достатъчна подкрепа, да бъдат подложени на гласуване. През CONSUL  е възможно да бъдат предлагани проекти за подобряване или промяна и на вече действащи публични услуги или за създаване на нови.

Информацията по всяка тема и всеки отделен въпрос се структурира добре, има архив за нея и всичко това дава възможност за по-лесен и бърз анализ, за вземане на работещи решения. На платформата може се гласува по конкретни важни въпроси, без да са нужни усилия за физическото присъствие на хората – те могат да участват отвсякъде и по всяко време. Особено по-младите, които са свикнали с дигиталната комуникация. За тях CОNSUL е възможност да не остават извън диалога на институциите и гражданите, а да бъдат активни участници в него. Платформата помага да се подобрява гражданската и управленската култура, прави диалога власт-общество активен, смислен, резултатен.

За пътя на платформата CОNSUL в България

Благодарение на проекта „Вход за граждани“, по който през 2020 година започнаха работа Форум Гражданско Участие (ФГУ) и Българският център за нестопанско право (БЦНП), България е една от първите държави на Балканите, в която се внедрява онлайн платформа за пряка демокрация. Дигиталната платформа CONSUL бе един от предложените три инструмента за гражданско участие, сред които общините кандидати за участие в проекта можеха да избират. Първоначално такова желание изявиха четири общини – Враца, Карлово, Кърджали и Търговище, но най-сериозна и устойчива мотивация да внедрят платформата демонстрираха две от тях.

Екипът на ФГУ преведе на български език интерфейса на CОNSUL, установи връзка с групата от международни разработчици на платформата и оказа безвъзмездна подкрепа за нейното адаптиране в две общини – Кърджали и Търговище. „Имах много притеснения, но постиганите резултати надхвърлиха очакванията ми. Постигнахме повече от предвиденото“, с оправдана гордост анализира свършеното в края на проекта д-р инж. Георги Петров. Подчертава огромната работа на местните администрации и партньорските граждански сдружения, натрупания опит. Посочва и кой е един от основните проблеми в част от общините, който възпрепятства част от тях да въведат и да се възползват от възможностите на CONSUL – недостатъчното квалифицирани специалисти в областта на информационните технологии на местно ниво.

Платформите „Кърджали за теб“ и „Търговище решава“ – пряк вход за граждани

Общинската администрация в Кърджали, в партньорство със „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” и с подкрепата на Форум Гражданско Участие, успя на базата на CONSUL да създаде своята платформа за гражданско участие – „Кърджали за теб“. Част от местното гражданско общество бе активно въвлечено още в процеса на нейното  внедряване – специални усилия бяха положени за привличане на млади хора към обществените въпроси и за изява на тяхната креативност.

Техническият процес премина през инсталиране на тестова система, прецизиране на всички функционалности, използване на отделен сървър, закупен специално за целта. Платформата „Кърджали за теб“ е в действие  от месец септември 2021 година. На нея вече се публикуват нормативни документи на общинската власт, има възможност хората да сигнализират за проблеми и да отправят предложения към местната власт, да участват в допитвания, в създаването и в промяната на местни нормативни документи, да гласуват по важни теми.

Не беше лесно, но остава удовлетворението, че след дългия път, който извървяхме заедно, остава един отличен резултат. Това, че сме първите в България удовлетворява, но е голямо задължение и отговорност“, сподели на заключителната среща на 19 май 2022 година Росица Средкова, председател на „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”. И подчертава  нарастващия брой на регистрираните потребители на вече действащата платформа.

Подобен път извървяха и в общинската администрация в Търговище. С активното сътрудничество на „Клуб на нестопанските организации – Търговище“ бе създадена в рамките на проекта „Вход за граждани“ дигитална платформа за гражданско участие. За нея избраха символното име „Търговище решава“. Първата тестова дискусия стана факт през октомври 2021 г. по темата „Как да пазим Търговище от безразборно изхвърлените боклуци по улиците?“. В допълнение към Наредбата и платформата от Община Търговище – заедно с Клуба на НСО и с допълнителната подкрепа на Платформа АГОРА, решиха да създадат и Фонд за граждански инициативи. На 27 май 2022 година за обществено обсъждане вече е публикуван проект на правилник за финансиране на местни инициативи в община Търговище, а през юни по темата ще се проведе и обществено обсъждане.

Дигиталните консултации с гражданите допълват познатите до момента други начини за комуникация с местната общност. Платформите „Кърджали за теб“ и „Търговище решава“ вече се доказват като достъпен и удобен начин за консултиране с гражданите, който същевременно облекчава работата на местните администрации. Така проектът „Вход за граждани” отвори още преки входове за гражданите, създаде условия за скъсяване на дистанцията между институциите и хората и възможности за повишаване на доверието между тях. Създаде впечатляваща история с отворен край.

Автор на текста: Росинка Проданова

 

Active-citizens-fundТази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt